Przedszkole Publiczne Nr 4 w 2017 roku  obchodziło 70-lecie swojego istnienia.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH: 6.30 – 16.30
  PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH
9.00 – 14.00
W NASZEJ PLACÓWCE FUNKCJONUJE
 7 ODDZIAŁÓW, 
DO KTÓRYCH UCZĘSZCZA 175 DZIECI

Malownicze usytuowanie placówki pośród zielonych terenów parku, a jednocześnie bliskość centrum miasta umożliwia nam realizację głównego kierunku pracy przedszkola:

Dziecko zdrowe i bezpieczne

oraz zapewnia naszym wychowankom stały 
i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka

     Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej i dydaktycznej. Zapewnia wspaniałą opiekę i wyżywienie, również dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. 
        Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
    Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA

  • W 2003 roku uzyskaliśmy CERTYFIKAT JAKOŚCI I TYTUŁ „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE" 
  • W dniu 14 listopada 2007 roku społeczność Przedszkola Publicznego Nr 4 w Brzegu odebrała zaszczytny znak jakości : „ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA”. Na pamiątkę tego wydarzenia w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasadziliśmy drzewko – dąb „Brzeski Chrobry 4” 
  • W 2013 roku uzyskaliśmy MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT i honorowy tytuł „ECO – SCHOOL – ZIELONA FLAGA”. 
  • W 2016 nasze przedszkole zostało laureatem KONKURSU „PRZEDSZKOLE Z PASJĄ OFICYNY MM” i otrzymaliśmy CERTYFIKAT "PRZEDSZKOLA Z PASJĄ”. 
  • W 2016r. uzyskaliśmy Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 
  • Od 2001r. jesteśmy inicjatorami i organizatorami „MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO” o tematyce ekologicznej. 
  • Każdego roku w naszym Przedszkolu w okresie Bożego Narodzenia grupa starszaków wystawia „JASEŁKA” w Brzeskim Centrum Kultury 
  • Od 1999r. dla starszaków organizujemy „ZIELONE PRZEDSZKOLE” w Górach Opawskich 
  • Od 1999 roku wybieramy corocznie Burmistrza Przedszkola.