BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE

ZACZAROWANY ANGIELSKI ŚWIAT MALUCHA

Nauka języka angielskiego prowadzona dwa razy w tygodniu 
w grupach starszych oraz 
w najmłodszych w ramach innowacji pedagogicznej

KATECHEZA

Prowadzona w grupach najstarszych

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Organizowane dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Dla dzieci z wadami postawy

FRAŻOLETY – SPOSÓB NA MUZYKOWANIE

Warsztaty muzyczne prowadzone 
w ramach innowacji pedagogicznej

ZAJĘCIA TEATRALNE

ZAJĘCIA SZACHOWE

LOGORYTMIKA

INFORMATYKA
/PROGRAMOWANIE