Przedszkolaki prześledziły proces produkcji ciepła. Bezpośrednio obserwowały pracę operatora spycha, który na pobliskim placu formował ogromną górę węgla. Następnie węgiel transportowany był na halę kotłów. W kotłach podczas spalania uwalniało się mnóstwo energii, która podgrzewała wodę w licznych rurkach. Tymi małymi rurkami i dalej rozległą siecią rurociągów ciepła woda dostarczana jest do budynków na terenie naszego miasta. I oto cała tajemnica powstawania ciepła w kaloryferze. Przy okazji wspomniano również o sposobach ograniczania zanieczyszczeń powietrza poprzez przyłączanie gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzieci dowiedziały się również, że nie wolno spalać śmieci, bo jest to źródło szkodliwych gazów w powietrzu. Była to bardzo ciekawa lekcja, bo w przyszłości same będą dbały o czyste powietrze i oszczędne gospodarowanie energią.
Joanna Pich

Bezpieczeństwo w praktyce

Jak zawsze we wrześniu w tematyce zajęć przedszkolnych poruszany jest problem bezpieczeństwa. Z tej okazji po raz kolejny do Przedszkola Publicznego nr 4 zostali zaproszeni specjaliści. Bo przecież kto najlepiej zna się na bezpieczeństwie. Oczywiście POLICJA.

Panie policjantki uzupełniły wiedzę dzieci o zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Podkreśliły, że bardzo ważne jest zabezpieczenie przed upadkiem. Posiadanie kasku z pewnością ochroni przed urazami głowy, a nawet może uratować życie. Podczas jazdy w samochodzie, najbezpieczniej dla dzieci jest w foteliku i w zapiętych pasach. Panie przypomniały dzieciom również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas jazdy środkami komunikacji zbiorowej (autobus, pociąg). Przedszkolaki poszerzyły też wiedzę na temat zasad kontaktu z nieznajomymi oraz ćwiczyły postawę ,,żółwia” w przypadku kontaktu z agresywnym pieskiem. Bardzo ważnym elementem spotkania było utrwalenie w pamięci dzieci numeru alarmowego 112. Podczas wrześniowych zajęć przedszkolaki poznają najważniejsze zasady ruchu pieszych. Uczą się rozpoznawać niektóre znaki i poruszać się bezpiecznie po chodniku. Odbywają piesze wędrówki w pobliżu przedszkola, aby w przestrzeni publicznej ćwiczyć bezpieczne poruszanie się i rozpoznawanie znaków drogowych. Uczą się prawidłowo przekraczać jezdnię w miejscach oznakowanych oraz reagować na sygnalizację świetlną. Wszystkie wymienione działania mają na celu uświadamianie małym dzieciom potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo, nie tylko w domu i w przedszkolu, ale też w przestrzeni publicznej. Uczymy też czujności, umiejętności rozpoznawania zagrożenia i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Joanna Pich