Warsztaty robienia bombek

Spotkanie z muzyką- flet poprzeczny

Mikołajki 2021

Dzień Praw Dziecka 2021

Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno

Przedszkolaki prześledziły proces produkcji ciepła. Bezpośrednio obserwowały pracę operatora spycha, który na pobliskim placu formował ogromną górę węgla. Następnie węgiel transportowany był na halę kotłów. W kotłach podczas spalania uwalniało się mnóstwo energii, która podgrzewała wodę w licznych rurkach. Tymi małymi rurkami i dalej rozległą siecią rurociągów ciepła woda dostarczana jest do budynków na terenie naszego miasta. I oto cała tajemnica powstawania ciepła w kaloryferze. Przy okazji wspomniano również o sposobach ograniczania zanieczyszczeń powietrza poprzez przyłączanie gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzieci dowiedziały się również, że nie wolno spalać śmieci, bo jest to źródło szkodliwych gazów w powietrzu. Była to bardzo ciekawa lekcja, bo w przyszłości same będą dbały o czyste powietrze i oszczędne gospodarowanie energią.
Joanna Pich

Bezpieczeństwo w praktyce

Jak zawsze we wrześniu w tematyce zajęć przedszkolnych poruszany jest problem bezpieczeństwa. Z tej okazji po raz kolejny do Przedszkola Publicznego nr 4 zostali zaproszeni specjaliści. Bo przecież kto najlepiej zna się na bezpieczeństwie. Oczywiście POLICJA.

Panie policjantki uzupełniły wiedzę dzieci o zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Podkreśliły, że bardzo ważne jest zabezpieczenie przed upadkiem. Posiadanie kasku z pewnością ochroni przed urazami głowy, a nawet może uratować życie. Podczas jazdy w samochodzie, najbezpieczniej dla dzieci jest w foteliku i w zapiętych pasach. Panie przypomniały dzieciom również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas jazdy środkami komunikacji zbiorowej (autobus, pociąg). Przedszkolaki poszerzyły też wiedzę na temat zasad kontaktu z nieznajomymi oraz ćwiczyły postawę ,,żółwia” w przypadku kontaktu z agresywnym pieskiem. Bardzo ważnym elementem spotkania było utrwalenie w pamięci dzieci numeru alarmowego 112. Podczas wrześniowych zajęć przedszkolaki poznają najważniejsze zasady ruchu pieszych. Uczą się rozpoznawać niektóre znaki i poruszać się bezpiecznie po chodniku. Odbywają piesze wędrówki w pobliżu przedszkola, aby w przestrzeni publicznej ćwiczyć bezpieczne poruszanie się i rozpoznawanie znaków drogowych. Uczą się prawidłowo przekraczać jezdnię w miejscach oznakowanych oraz reagować na sygnalizację świetlną. Wszystkie wymienione działania mają na celu uświadamianie małym dzieciom potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo, nie tylko w domu i w przedszkolu, ale też w przestrzeni publicznej. Uczymy też czujności, umiejętności rozpoznawania zagrożenia i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Joanna Pich