Rekrutacja 2022-2023

Informacja dla Rodziców!!!

WIĘCEJ INFORMACJI

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023

WIĘCEJ INFORMACJI

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

WIĘCEJ INFORMACJI

INSTRUKCJA REKRUTACJI

WIĘCEJ INFORMACJI