Rekrutacja 2023-2024

Informacja dla Rodziców!!!

INFORMATOR DLA RODZICÓW WIĘCEJ INFORMACJI

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2023-2024

WIĘCEJ INFORMACJI

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

WIĘCEJ INFORMACJI