Kontakt:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 UL. B. Chrobrego 37
 49-300 Brzeg
 TEL. (077)4045995-6
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witamy
w Przedszkolu Publicznym nr 4
w Brzegu

Drodzy rodzice, 
przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o kontynuacji pobytu dziecka w PP nr 4 w Brzegu w kolejnym roku szkolnym- TERMIN DO 16.02. Oświadczenie można złożyć w wersji papierowej w przedszkolu lub przesłać zdjęcie lub skan na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Druk dokumenty można dostać w przedszkolu lub pobrać klikając przycisk niżej.

DOKUMENT

DRODZY RODZICE !!!   
W dniach od 21 lutego do 04 marca 2022, przy wsparciu systemu elektronicznego, odbywa się rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 4 na rok szkolny 2022/2023.   W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie kandydata znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:   www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl  
WIĘCEJ INFORMACJI NA www.pp4brzeg.pl
W ZAKŁADCE „REKRUTACJA

Dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)    
Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel lokalu/budynku lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla źródeł ciepła zamontowanych przed 1 lipca 2021 r., właściciel lub zarządca ma czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowych źródeł ciepła - termin ten wynosi 14 dni.
   
  Deklaracje mogą być składane: 
· elektronicznie (z użyciem profilu zaufanego) na stronie https://ceeb.gov.pl/, klikając okienko ‘Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację’ lub 
· w wersji papierowej, za pośrednictwem gminy właściwej dla miejsca lokalizacji budynku.    
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: - Formularz A - dla budynków i lokali mieszkalnych, - Formularz B - dla budynków i lokali niemieszkalnych, dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Ubezpieczenie

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o ubezpieczeniu na rok 2021/2022. Więcej w zakładce  strefa rodzica--> ubezpieczenie.

Broszura MEiN na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.
Zachęcamy do lektury.

BROSZURA

Szanowni Państwo 
w imieniu Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Brzeg zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety. 
Subregion Brzeski przystąpił do opracowania nowej strategii rozwoju. Będzie to  podstawowy dokument strategiczny dla tego obszaru, tj. Gminy Brzeg, Gminy Grodków, Gminy Lubsza, Gminy Olszanka i Gminy Skarbimierz. 
Nowa strategia przyczyni się do kreowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców Subregionu Brzeskiego. Stanowić będzie także podstawę współpracy gmin i powiatu tworzącego Subregion Brzeski i ułatwi podejmowanie wspólnych działań, w tym wnioskowanie o środki zewnętrzne. 
W związku z powyższym prosimy Państwa o pomoc w jej opracowaniu poprzez wypełnienie ankiety online. Jest ona dostępna na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski Ankiety proszę wypełnić do 28 maja 2021 r. W imieniu zespołu opracowującego strategię dziękuję bardzo za pomoc i zaangażowanie.

Drodzy rodzice,
Proszę o zapoznanie się z Procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 
Albina Łącka

PROCEDURA POSTEPOWANIA
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego