Kontakt:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 UL. B. Chrobrego 37
 49-300 Brzeg
 TEL. (077)4045995-6
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witamy
w Przedszkolu Publicznym nr 4
w Brzegu

DRODZY RODZICE

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylającego od 6 maja br. czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, placówki wychowania przedszkolnego podejmują z tym dniem swoją działalność na zasadach określonych w wytycznych określonych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Rozporządzenia Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mówiącego  w § 2a. że od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.
18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z póź.zm.)

uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i województwie opolskim, Burmistrz Brzegu wyraził zgodę na zawieszenie zajęć wychowania przedszkolnego na czas oznaczony 
                                                              od 25 do 31 maja 2020r. 
Do 31.05 Przedszkole będzie zamknięte. Przedszkole prowadzi nadal edukację zdalną. 
O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.